Vratislav Marek

O starých stránkách

Z mých dob studii jsem zachoval webové aplikace, které jsem použil jako učební pomůcku a prostÅ™edek k procvičení programováni.

Archive Z

Indexuje vyznačené fráze v pseudo html souboru. V souboru jsou informace, které potom vyhledává a zobrazuje nalezené výsledky. Vznikl jako pomůcka pro pÅ™edmÄ›t Operační systémy. Pro absolvování zkoušky z tohoto pÅ™edmÄ›tu bylo nutné udÄ›lat test na webu, kde byly požadovány podrobné znalosti. Bylo však povoleno, možná i nutností mít materiály ke splnÄ›ní tohoto testu.

TRE

Učební pomůcka studenta, k pÅ™ípravÄ› na zkoušky. VytváÅ™í testy, zhodnocuje výsledky v generátoru náhodného poÅ™adí otázek. Jedná se, ale o trénink znalostí, nikoli o podvádÄ›ní. Zpracovává XML soubory s očekávaným formátem. Tyto soubory lze pÅ™ímo na stránce vytváÅ™et bez znalosti XML.

Čas

17:24:38 22.09.2023

Přihlášení

Jméno:

Heslo:

Starší části webu